Szakértőink


 
 
Bardóczyné Székely Emőke
Természet és tájvédelmi szakértő,
vízügyi tervező.
 
 
Eredeti szakmám vízépítő mérnök, környezet védelmi szakmérnök.( BGME) 15 évet tervezőként dolgoztam, ebből 3-at Algériában. Utána 23 évet oktatóként, vízgazdálkodást és tájökológiát oktatva, a Szent István Egyetem Környezet és Tájgazdálkodási Intézetében, egyetemi docensként. Jelenlegi tevékenységem szerteágazó, mivel víz és talajvédelmi, ill. természet és tájvédelmi szakértői engedélyekkel rendelkezem, így munkáim is eszerint alakulnak.
 

 
 
 
Dukay Igor
Természetvédelmi mérnök
 
 
Gyerekkorom óta kötődöm a vizekhez, vizes élőhelyekhez; a „fő vizes témámmal”, a patakok védelmével és helyreállításával 1996. óta foglalkozom. A források vizsgálatával 1998-ban kezdtem el megismerkedni, még a Kék Forrás KTE tagjaként, majd a DINPI felkérésére végeztem forrásfelmérést. Az utóbbi években a Gyermekekkel a Természetért Egyesület által koordinált ForrásVízŐrző Civil Hálózat szakértőjeként tevékenykedem: Részt vettem a „Forrásainkért – A  ForrásVízŐrzők kézikönyve” elkészítésében, képzések, terepgyakorlatok tartásában, a hozzánk fordulók számára nyújtott tanácsadásban. Mindezek mellett tanösvények tervezésekor, szakmai módszertani anyagok (pl. VKI, forrásfelmérő-adatlap) készítésekor foglalkozom forrásokkal.
 
„Civilben” a saját tulajdonú RENATUR 2005 BT tervezőjeként, természetvédelmi szakértőjeként tevékenykedem.  Doktori kutatási témám a kisvízfolyások védelme és revitalizációja. Kertész, valamint biológiai-földrajz szakos tanári végzettségem is van a természetvédelmi mérnök diplomán kívül. Dolgoztam az állami, a civil és önkormányzati szférában is.
 
 

 
 
 
Németh Imre
 
 
 
Az első „vizes” munkám „Az élő víz” című vízitúra-vezetői jegyzet volt 1990-ben. Az utolsó 2013-ban ért véget, amikor is szerzőtársaimmal megírtuk a „Magyarország turista forrásai” című könyv kéziratát. Közben vízitúrázóként megeveztem a Tiszát, Dunát, Rábát, Hernádot, Bodrogot…, ill. barlangászként főleg a karsztvíz és a kasztforrás foglalkoztatott e témakörben. Biológia-földrajz szakos tanárként, humánökológusként akár tanári vagy közigazgatási, ill. civil munkáim során is fontos volt számomra a zöld gondolat, a fenntarthatóság képviselete, a természeti és társadalmi környezetünk védelme, s e területnek emblematikus képződményei a források, kutak .
 
Talán ezért is vallom Dinnyés Józseffel:
"Tiszta forrás, szép szó!
  - ez legyen a jelszó –
  és legyél a barátom!"
 

 
 
 
 Obermayer András
 
 
 
1947. március 22.-én (VÍZ VILÁGNAPJA) születtem Budapesten. Vízzel és vízvizsgálatokkal közel 30 éve foglalkozom. 10 évig a Pest Megyei ÁNTSZ-nél, 11 évig az ELTE TTK-n. 1996-tól a Kék Forrás Környezet-és Természetvédelmi Egyesület keretei között. 1992-ben iskolai csoportokkal a Pilis-Visegrádi hegység forrásainak feltérképezésének kutatásával indítottam programot, ezt 1996-tól szervezett keretek között folytattuk. A kutatást végző társaimmal együtt alakítottuk meg a Kék Forrás Környezet- és Természetvédelmi Egyesületet, amelynek a mai napig az elnöke vagyok. A 18 év során közel 100 programot valósítottunk meg. Előadás sorozatokat, bemutatókat tartottunk, tábort szerveztünk, részt vettünk más szervezetek táboraiban. Együttműködtünk és együttműködünk több civil szervezettel, oktatási intézményekkel,- iskolákkal, segítve a programjaik megvalósítását.
Konferenciák, környezetvédelmi találkozók aktív részvevői vagyunk.