Működés


A ForrásVízŐrző Civil Hálózat olyan együttműködés, melyhez minden társadalmi szervezet csatlakozhat, ha szeretne tenni, összefogni másokkal a források megőrzése, megmentése érdekében. A ForrásVízŐrző Civil Hálózat nem bejegyzett szervezet, a működési kereteket, tevékenységeket közösen határozzuk meg, döntéseinket a lehető legdemokratikusabban igyekszünk meghozni.
 
Közvetlen célunk elsősorban a vízvédelemmel foglalkozó civil szervezetek összefogása országos civil hálózatban, mely a forrásvizek védelmével kapcsolatos konkrét környezetvédelmi tevékenységen túl felvállalja a területtel kapcsolatos információk, civil szakértői tudások és jó gyakorlatok összegyűjtését, megosztását, lehetővé teszi, hogy a meglévő tudás hasznosulhasson a szakmapolitikai döntések előkészítésében, szükség esetén érdekvédelmi, érdekérvényesítési tevékenységben.
 
A Civil Hálózat alapítóiként célunk az, hogy minden forrásnak „jó gazdája” legyen!
A „jó gazda” tudja, mit és hogyan kell tennie, és végre is hajtja a konkrét gondozási feladatokat. Szükség esetén szakmai segítséget kér, melyben a két egyesületre mindenképpen számíthat!
Az összefogás a társadalmi szervezetek számára többletkapacitásokat jelent majd minden általuk végzett tevékenységben, megsokszorozza az információhoz való hozzáférésük esélyeit, hatékonyabbá teszi a társadalmi tájékoztatásra és szemléletformálásra épülő tevékenységet.