Felhasználási Feltételek (Szabályzat)Tartalom

I. Általános tudnivalók
II. Alapfogalmak
III. Általános rendelkezések
IV. Regisztráció
V. Moderáció
VI. Különösen tiltott a Felhasználói Tartalomban
VII. Jótanácsok, további szabályok
VIII. Adatvédelem, adatkezelésI. Általános tudnivalók

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, azzal elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A forrasvizorzok.eu oldalainak nagy része bárki számára regisztráció nélkül is elérhető, azonban néhány oldal megtekintése csak regisztrált felhasználóknak, bejelentkezés után lehetséges.

A forrasvizorzok.eu oldalain található írásos és képi tartalmak szerzőjük, illetve a ForrásVízŐrzők tulajdonát képezik.

A forrasvizorzok.eu oldalain megjelenő írások szerzőik véleményét tükrözik, tartalmukért teljes felelőséggel tartozik.

A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.

A látogató illetve a felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.

Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy a Szabályzatot egyoldalúan megváltoztassa, melyről a Felhasználókat írásban értesíti a Felhasználói Fiókba történő belépéskor vagy a Felhasználói Fiókban megadott belépési email címen vagy Szolgáltatás Szabályzat oldalán (jelen oldal) vagy a Szolgáltatás privát üzenet funkcióján keresztül.

A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.


II. Alapfogalmak

Üzemeltető: Gyermekekkel a Természetért Egyesület. (1013 Budapest I., Döbrentei u. 8. II./3. em.), mint a weblap létrehozója, tulajdonosa és fenntartója.
Felhasználó: Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetve minden olyan természetes személy, aki aktív Felhasználói Fiókkal rendelkezik.
Felhasználói Fiók: a Felhasználó által a Szolgáltatásban regisztrált, jelszóval védett, a Felhasználóhoz tartozó, egyedi és személyes hozzáférés, mely elengedhetetlen a Szolgáltatás egyes részeinek használatához.
Felhasználói Tartalom: minden adat vagy fájl, melyet a Felhasználó a Szolgáltatás használata során az Üzemeltető számítógépes rendszerében elhelyez vagy meglevőt megváltoztat.
Adminisztrátor: az Üzemeltető által emelt jogosultságokkal felruházott Felhasználói fiók.
Látogató: Felhasználói Fiókkal nem rendelkező (valamint a Felhasználói Fiókjába még be nem jelentkezett) természetes személy.

III. Általános rendelkezések

 1. A Felhasználó a Felhasználói Fiók regisztrálásával és használatával elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte, megértette és vállalja, hogy azt betartja.
 2. Amennyiben a Felhasználó megsérti a Szabályzatot, úgy az Üzemeltető a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételét a Felhasználói Fiók felfüggesztésével korlátozhatja.
 3.  Egy Felhasználó egy Felhasználói Fiókkal rendelkezhet, melyet más részére nem engedhet át.
 4.  A Felhasználói Tartalomért a Felhasználó teljeskörűen felel.
 5. A Felhasználó lemond szerzői jogainak vagyoni részéről Felhasználói Tartalommal kapcsolatban, tehát anyagi igényt nem támaszt az Üzemeltető felé, valamint az Üzemeltetőnek korlátlan (terjesztés, többszörözés, közvetítés, átdolgozás, nyilvános előadás) felhasználási jogot ad.
 6. A Felhasználói Tartalom nyelve a magyar, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.
 7. A Felhasználó az Üzemeltetővel szemben anyagi követelést nem támaszthat. Különösen nem a Szolgáltatásban fellelhető információk megbízhatóságáért, aktualitásáért; a Szolgáltatás használatából keletkező károkért vagy költségekért (főképp nem egy Felhasználó által egy másik Felhasználónak okozott kárért vagy költségért); a Szolgáltatás leállása, hibás működése, elérhetetlensége, megváltozása esetén keletkező kárért; a Moderációért, vagy annak hiányáért.
 8.  Amennyiben Felhasználói Tartalom miatt állami szerv illetve más személy eljárást indít vagy elháríthatatlan anyagi igényt támaszt az Üzemeltető felé, az Üzemeltető az őt terhelő költséget a Felhasználóra tovább háríthatja.
 9.  Esetleges jogvita esetén az Üzemeltető a saját székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.
 10.  A Szolgáltatás igénybevételekor saját természetbeni tartózkodási helyétől függetlenül a Felhasználó vállalja a magyarországi hatályos jogszabályok betartását a Felhasználói Tartalomban.
 11.  A Szolgáltatásban megjelenített hirdetéseket és a látogatottság auditálását a Felhasználó nem blokkolhatja, ehhez segítséget nem kérhet és nem adhat a Felhasználói Tartalomban.
 12.  Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást szüneteltesse, módosítsa, átalakítsa a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is.
 13.  Az Üzemeltető a Felhasználó belépési email címére vagy privát üzenet formájában a Szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket továbbíthat.
 14. A teljes Felhasználói tartalom tekintetében a Szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc. pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, vagyis a 7.§ 3. bekezdése szerint az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak


IV. A regisztráció

 1. Regisztrációddal felhatalmazod az Üzemeltetőt az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztálás után ránk bízott adataidat különlegesen bizalmasan kezeljük - erről bővebben az Adatvédelm és Adatkezelés szabályzatban olvashatsz.
 2. A regisztrációhoz név, felhasználónév, jelszó, és elektronikus levélcím (e-mail) megadása szükséges. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába.
 3. A felhasználónév oldalunk minden látogatója számára megtekinthető. A felhasználói jelszavak kódolva szerepelnek adatbázisunkban, így azok senki számára nem hozzáférhetőek, míg az e-mail cím a felhasználóval történő kapcsolatfelvétel céljából az adminisztrátor számára hozzáférhető.
 4. A regisztráció elküldése után (adminisztrátori jóváhagyást követően) a rendszer a megadott email címre egy megerősítő e-mailt fog küldeni. Az e-mailben található linkre kattintva lehet a regisztrációt aktiválni, a felhasználói fiókot szerkeszteni.
 5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció felfüggesztésre, esetleg törlésre kerülhet. Az Üzemeltető kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói fiókot.
 6.  A regisztrációval létrejövő belső postafiók a regisztrált felhasználók egymás közötti levelezésére, valamint az Üzemeltető által a Felhasználónak küldött, a szolgáltatás működésével kapcsolatos ún. rendszerüzenetek továbbítására szolgál.
 7.  A regisztrációval létrehozott felhasználói fiók és egyes szolgáltatások a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál, annak nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról Felhasználó szabadon dönthet. Az ott megadott adatokat az Üzemeltető semmilyen a felhasználó által megadottól eltérő célra nem használja fel.
 8.  A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető levéltartalom valamint a felhasználói fiókjában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám illetve állevél-küldés céljára nem használja.
 9. A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Üzemeltető általi törlésével, a Szolgáltatás megszűnésével, valamint a Felhasználó profiljába történő utolsó belépését követő 6 hónap elteltével.


V. Moderáció

Az Üzemeltető moderátorok segítségével próbálja meg megtalálni azt a Felhasználói Tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek a Felhasználási Feltételekbe ütközhetnek, vagy amelyek bármilyen módon sértik vagy sérthetik a Szolgáltató érdekeit, továbbá amelyek esetében felmerülhet a Magyarország jogszabályainak a megsértése. A moderátorok elsősorban a Felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekei védelmében járnak el.
A moderátorok szúrópróbaszerűen tevékenykednek, ugyanakkor bármikor és bármely Felhasználói Tartalmat megtekinthetnek. Ha felhasználói visszajelzések, kérések érkeznek a moderátorokhoz, akkor igyekeznek az esetleges problémáknak utánajárni és szükség esetén közbelépni.

A Moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket.

  Moderálási alapelvek
 1. A Szolgáltatás területén a Felhasználói Tartalom az Adminisztrátorok/Moderátorok által ellenőrzött (kivétel: felhasználói jelszavak és a privát üzenetek), mely tevékenység összességében a Moderáció.
 2. A Moderáció elsődleges célja a Szolgáltatás üzemszerű működése és a kulturált hangnemű, konstruktív beszédlégkör fenntartása.
 3. Az Adminisztrátorok/Moderátorok a jogszabályokba vagy a Szabályzatba ütköző Felhasználói Tartalmat részben vagy egészében eltávolíthatják, módosíthatják.
 4.  Az Adminisztrátorok/Moderátorok a Felhasználót a szabályok megsértésének abbahagyására figyelmeztethetik, valamint ideiglenesen vagy véglegesen a Felhasználói Fiókot kitilthatják. Ha a Felhasználó Felhasználói Fiókjának kitiltása alatt újabb fiókot hoz létre, akkor az összes Felhasználói Fiókja végleges kitiltásra kerülhet és az Adminisztrátorok engedélyéig újat nem készíthet.
 5. A Moderációs döntések véglegesek. Észrevételt tenni megalapozott(!) indokkal lehet.
 6. Moderációt kérni csak a problémás hozzászólás és indokolása pár szóban mi a gond vele ismertetésével lehet, más módon nem!
 7. Moderációról annak helyszínén, a topicban, emailben vagy privát üzenetben történik értesítés, azonban az Üzemeltetőnek nincs értesítési kötelezettsége.
 8. Az Adminisztrátor/Moderátor Moderációval nem összefüggő véleménye magánvélemény, mely nem feltétlenül tükrözi az Üzemeltető álláspontját.


VI. Különösen tiltott a Felhasználói Tartalomban

 1. Bármely beavatkozás, mely hátrányosan változtatja meg a Szolgáltatás megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát, zavarja a többi Felhasználót (például: mértéktelen hangulatjel használat, óriási méretű képek, kártékony programkódok, felesleges üres sorok, túlburjánzó díszítések és sorminták, folytonos nagybetűs írásmód, illetve a jóérzést zavaró, agresszív, kötekedő, hangulatkeltő, sértő, vulgáris, személyeskedő tartalom).
 2. Jogszabálysértés (vagy arra buzdítás), például rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, közösség elleni izgatás, rémhírterjesztés, közveszéllyel fenyegetés, önkényuralmi jelképek használata, nemzeti jelképek megsértése.
 3. Olyan tartalom elhelyezése, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi, illetve védjegy jogát sértheti, ilyen tartalomra történő utalás, vagy a Felhasználók buzdítása ilyen tartalom használatára.
 4. Etnikai, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozás sértése.
 5. Obszcén vagy pornográf anyagok megjelentetése, szexuális szolgáltatás kínálása vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalom megjelenítése.
 6. A kiskorúak fejlődésére káros tartalmak (a 2010. évi CLXXXV. törvény III-IV-V-VI kategóriájába sorolható: erőszak, szexualitás stb.).
 7. Többi Felhasználó szándékos félrevezetése, vagy azok félrevezetése, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely témával kapcsolatban.
 8. Más Felhasználó, a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően.
 9. „Flood” (illetve „keresztpostázás”): ugyanazon vagy nagyon hasonló tartalom egy helyen többször vagy több helyen.
 10. „Cyberbullying”: fenyegetés, zaklatás, támadás.
 11. „Flame”: erőteljes érzelmi töltetű, indulatokat gerjesztő, lejárató, elfogadható érv nélküli, valami ellen hangoló tartalom.
 12. „Trollkodás”: téma- és közösségromboló provokáció.
 13. „OFF-olás”: túlzott mennyiségű témába nem vágó tartalom.
 14. „Warez”: a szerzői és szomszédos vagy egyéb vagyoni jogok (vagy általában jogszabályok) által védett bárminemű szoftver / adat / képanyag / hanganyag / filmanyag / stb. jogosulatlan használatának elősegítése (információ megadásával, linkeléssel, bárhogyan); segítségkérés, használatra buzdítás (például: szoftver illegális regisztrációjához, működéséhez szükséges kód vagy azt kijátszó eljárás; elektronikus készülék szoftverének jogellenes megváltoztatása, kijátszása, megváltoztatása a szolgáltatótól való függetlenítéshez, fájlcserélő oldalak meghívói).
 15. „Privát üzenetek kiadása”: a Felhasználók közötti ún. privát üzeneteket a levéltitok védi, azok megosztása a másik fél hozzájárulása nélkül tilos!
 16.  „Visszaélés személyes adattal”: más Felhasználó vagy személy személyes adatainak elhelyezése még az érintett beleegyezésével sem megengedett.
 17. „Üzletrontás”: ne rontsd más üzletét akkor sem, ha ugyanazt a terméket olcsóbban láttad/vetted/adod!
 18. „Spam”: kéretlen, tömegesen küldött hirdetés, felhívás, üzenet.
 19. Terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni.
 20. Like-ok, szavazatok, ajánlások, stb. gyűjtése.
 21. Korábban moderált tartalom ismételt elhelyezése.
 22. Számítógépes játékok accountja (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) és az azokhoz kapcsolódó játékok, melyek nem használhatóak a fiók nélkül (bővebben), illetve (tipikusan az ún. MMORPG) játékokban használatos virtuális tárgyak (karakter, pénz, egyéb).
 23. Személyes adatokat tartalmazó adatbázis; meghívó / account (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) FTP, torrent, web vagy közösségi oldalakra.
 24. Kártékony szoftver (vírus, trójai, rootkit stb.) illetve hardver (pl. keylogger)
 25. Bármi, ami sérti személy vagy szervezet jogát (személyiségi, kegyeleti, szabadalmi, szerzői stb.), jogos érdekét.
 26. Bármi, ami bűncselekményből származik.

VII. Jótanácsok, további szabályok
 1. Név kiválasztása: ne legyen védett név vagy elnevezés, közismert ember vagy közszereplő (művész)neve, más jogát vagy méltányolható érdekét sértő, obszcén, reklámot, hirdetést tartalmazó.
 2. A keresőt minden kérdésfeltevés és új fórumtéma nyitása előtt is érdemes használni.
 3. Fórum/fórumtéma:
  1. A Fórum kategóriákban egymástól tematikusan elkülönülő vitafórumok vannak, melyek leszűkítik a tárgyat, ezen belül a Fórumtémák, amelyek specifikus tárgyú megbeszélések a tagok által.
    Bármely regisztrált felhasználó létrehozhat új Fórumtémát egy fórumcsoporton belül.
    Új Fórumot csak az adminisztrátor tud létrehozni.
   A fórum használatáról és működéséről bővebben itt.
 4. Hozzászólás:
  1. Figyelj a helyesírásra és az érthető fogalmazásra, mert sokkal nagyobb eséllyel kapsz választ egy összeszedett, jól megírt kérdésre, mint egy nehezen értelmezhető betűhalmazra.
  2. Ha eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.
  3.  Egy hozzászólásra mindig a Válasz linkkel írj, hogy mindenki láthassa mire és kinek válaszoltál. Ha 1-2 szavas választ szeretnél adni több hozzászólásra is, akkor próbáld meg egy hozzászólásba összegyűjteni a mondanivalódat.
 5. Kezdő fórumozóknak ajánlott "A fórum használata" elolvasása.
 6. Az Üzemeltető felhívja minden Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználói tartalmat körültekintően, megfontoltan hozza létre, mert az később (akár évek múlva) is látható maradhat, azt bárki (internetes keresőrobotok is) láthatja, lementheti.

 

VIII. Adatvédelem, adatkezelés

Az Üzemeltető személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló – érvényes jogszabályok (Magyarországon a 2011. évi CXII. törvény) rendelkezései szerint kezeli.

 1. Látogatóról személyes adat nem kerül rögzítésre.
 2. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott illetve a Szolgáltatás használata során keletkezett adatát az Üzemeltető megismerje, kezelje, tárolja, üzemeltetéshez felhasználja.
 3. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a hatályos jogszabályok szerint maximális jogi és műszaki biztonsággal kezelje a Felhasználók Szolgáltatás használata során átadott és keletkező személyes adatait.
 4. A Szolgáltatásban Felhasználóknak küldhető úgynevezett „privát üzenetek” magánlevelezésnek minősülnek, azokat a levéltitok védi és csak a küldő és a címzett Felhasználó ismerheti meg.
 5. Az Üzemeltető külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, a Felhasználó személyes adatait harmadik fél részére nem adja át.
 6. Az Üzemeltetőnek jogszabályi kötelezettsége van arra, hogy bíróság vagy hatóság megkeresésére bármilyen Felhasználói adatot, tartalmat, privát üzenetet átadjon.


Budapest, 2015. március 30.