Tiszta vizet - a vizekbe


Az élet bölcsője volt
 
Túráim során mindig örömet okoz, ha vízpartra érek. S nem azért, mert felfogó vonalként jó tájolási lehetőséget biztosít. A vízpart nekem mindig új világot jelent; titokzatosat, él­ményt adót, élőt.
Élőt? A Tisza katasztrófája is mutatta, hogy mily sérülékeny a „legmagyarabb folyó", mely hazánkban a második vízbőségben. S akkor mennyire sebez­hetők kisebb vizeink, a patakok, cser­melyek, erek, ... ?
Mi, akik a terepen mozgunk, az elsők között állapíthatjuk meg vizeink „beteg" voltát. A tartós szennyezésnek vannak ismérvei, jelei.
Nézzünk néhány példát!
  • Ha a víz színe zöldes vagy barna, azt okozhatják moszatok, de a kék, piros, sárga, barna vagy bordó szín már vegyi anyagok, nehézfémsók oldatait jelzi, még­hozzá jelentős koncentrációban. Kis tö­ménységük esetén a víz inkább áttetsző, ám szinte teljesen élőlénymentes.
  • Fehér, szivárványos hab mosósze­rekre utalhat, mely lakossági szennyvi­zet jelez.
  • A barna színű, bűzös hab rosszul üzemelő szennyvíztisztító telepről ke­rült a vízbe.
  • Folyóvíznél, tavaknál soha, mocsa­raknál főleg melegben lehet természe­tes eredetű a rothadás szaga: kénhid­rogén vagy ammónia szag ez. Azt je­lentheti, hogy a lakossági szennyvizet a vizek természetes öntisztulása nem tudta legyőzni, lebontani.
  • Ha az egyébként áttetsző víz nem áradás miatt zavaros, akkor az át nem tetszőséget algák, rothadó szerves anyagok vagy kicsapódott fémsók okoz­hatják.
  • Ha a halak „pipálva" a légköri oxi­gént próbálják meg használni, akkor a vízben az erős rothadási folyamatok miatt kevés az oldott oxigén. Ennek oka elsősorban háztartási vagy élelmi- szeripari szennyvizek bevezetése le­het.
  • A vízfelszín szivárványos felszíne és a jellegzetes szag olajszennyeződést jel­ez. Ez pedig elzárja a víztől a légkör oxi­génjét és így az oxigénhiány a vízben élő lények fulladásához vezethet. (Ez áll a testápoló krémek és napolajok soka­ságára is.)
  • A halpusztulás mindig bajt jelent, de:
- hosszú, erős tél után elsősorban ki­fejletlen példányok pusztulhatnak el,
- ha azonos faj, leggyakrabban bete­lepített fajok, egyedeit látjuk az bioló­giai fertőzés lehet,
- ha különböző korú és fajú halak pusztulnak el nagy területen, akkor érte erős vegyi szennyezés a vizet.
 
A víz tisztaságának meghatározásá­hoz tehát viszonylag egyszerű megfi­gyelések segítenek.
Nem sokkal bonyolultabb és időigé­nyesebb az élővilág vizsgálata, mert az ún. indikátor fajok előfordulásukkal jel­zik környezeti igényük és tűrőképessé­gük szerint - a víz minőségét. Például a pisztráng az oxigéndús vízben él, míg a compó az extrém alacsony oxigénszin­tet is elviseli. Ugyanígy a különböző ízelt­lábúak, puhatestűek, planktonfélék és egysejtűek jelenléte, avagy hiánya is jól minősíti a vizek állapotát, tisztaságát.
A víz az élet bölcsője volt. Ma sokszor koporsóként láthatjuk. Ezért kell folyóinkat, patakjainkat, kisebb vízfolyásain­kat és állóvizeinket óvó szeretettel vé­deni és figyelni. Rajtunk, természetba­rátokon ne múljon a vizek egészsége, a benne és belőle élők élete. Mert végső ­soron az emberről van szó.
 
Németh Imre